Koron

Koron, antakelig feil for couronnes

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 2433, s. 1