summe

summe, antakelig feil for somme

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 2433, s. 2