honorable

honorable, antakelig feil for honorablement

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 2433, s. 4