expotion

expotion, antakelig feil for exposition

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 2435, bl. 1r