chancement

chancement, antakelig feil for changement

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 2436, s. 1