expotions

expotions, antakelig feil for exposition

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 2436, s. 1