<za>

<za>, antakelig feil for ça

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 2436, s. 2