Mairen

Mairen, fornorsking av le maire

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 142, bl. 1r