Objekttype i familiebrevene

For noen av familiebrevene er det usikkert om de er brev eller brevutkast. Denne usikkerheten har flere årsaker. Da Edvard Munch døde, ble brevsamlingen overtatt av søsteren Inger Munch. Vi vet at Inger Munch gjennomgikk papirene på Ekely, delvis med tanke på utgivelsen av familiebrevene (Edvard Munchs brev : Familien, Oslo 1949). Det vi ikke vet, er i hvor stor grad hun sorterte samlingen, om hun kastet noe, eller om hun innlemmet Munchs brevutkast, som var på Ekely, i samlingen av mottatte brev som hun selv allerede hadde. I tillegg er konvolutter, og dermed poststemplet, ofte fjernet. Brevkort og postkort uten poststempel kan også ha vært innlagt i en konvolutt eller sammen med et brev. Manglende poststempel på disse trenger ikke bety at de ikke er sendt. Videre kan deler av en brevtekst være tapt eller også delt, slik at det som opprinnelig var ett brev opptrer som to ufullstendige brevtekster i dagens arkiv.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 198, bl. 1r