Louise Michel

Munch henviser til en anmeldelse av Høstutstillingen i Aftenposten 22.10.1886. I anmeldelsen ble et portrett av Inger, Inger Munch i svart, kalt «hans grimme 'Louise Michel'». Louise Michel (1830–1905) var en fransk anarkist og revolusjonær.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 146, bl. 1r
MM N 151, bl. 1r
MM N 318, bl. 1v
 

Les mer