bekolkningen

Feilskriving for befolkningen

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 3601, bl. 1v