grafik

Feilskriving for grafikk.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 3603, bl. 1v