Hausmann

Antakelig menes gateadressa Hausmannsgate 21, hvor flere kunstnere, bl.a. Christian Krohg, hadde atelierer. Krohg drev også «Tegne- og Malerskole for Damer» i Den private Borgerskole, som hadde tilhold på samme adresse.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 467, s. 2