‹Tu› des foranatus nomina Lucullus

Munch har sannsynligvis skrevet «‹Tu› des foranatus [eg. 'fortunatus']/ nomina Lucullus». Det kan oversettes til «Du heldige Lucullus skal gi navnene», med andre ord at den som her kalles den lykkelige (heldige) Lucullus skal nevne hvem skålene er for. Her betyr 'nomina' navn (i flertall). Lucullus er et egennavn. Den romerske politikeren og generalen Lucullus ledet mange ærerike tokt i øst og kom hjem til Roma stinn av bytte og rikdom. Han ble kjent for sine banketter og gastronomiske interesser (det sies bl.a. at det var Lucullus som brakte kirsebærene med seg fra Asia), og han har gitt oss ordet 'lukullisk' som i 'et lukullisk måltid' – et luksuriøst måltid. Takk til Gunn Mari Haaland, universitetsbibliotekar og fagreferent for latin, gresk og klassisk arkeologi ved Universitetsbiblioteket i Oslo, for hjelp med transkripsjon og tolkning av Munchs latin.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 2885, bl. 2v