Sorte Damsøen

Munch mener sannsynligvis Sortedams Sø – en av innsjøene i København.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM T 2785, s. 93