Kankang

Munch refererer til dansen can-can.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM T 2800, s. 49