Elektra

Elektra – gresk mytologisk skikkelse.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 1749, bl. 1r
 

Les mer