vækker

Jf. Riksmålsordboka; «væk» kan brukes på samme måte som «kvæk».

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 503, s. 13