Buen

Feilskriving for Byen.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM T 2924, bl. 9v