det Borkmanske hus

Henvisning til skuespillet John Gabriel Borkman (1896) av Henrik Ibsen.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM K 352, s. 2