Ultima Thule

Geografisk begrep fra antikken. Begrepet henviser til bosetninger i utkanten av kartet, og er brukt om Island, Grønland og nordområdene.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM K 11, s. 1