Johan Backer Lundes Portræt.

«Komponisten Johan Backer Lunde» (1896), maleri av Harriet Backer. Gitt som gave fra norske kunstnere til Nasjonalgalleriet i 1918.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM K 44, s. 1