29. febr. 95

Henviser til en ikke-eksisterende dato: I februar 1985 var det bare 28 dager.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM K 242, s. 1