Alfa og Omega

Sigurd Høst henviser her til Edvard Munchs tekst Alfa og Omega.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM K 333, s. 1
MM K 333, s. 3
 

Les mer