Familien på Gilje

Roman av Jonas Lie, første gang utgitt i 1883. Romanen ble utgitt i en illustrert utgave med tegninger av Erik Werenskiold i 1903.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM K 1226, s. 3