tappenstreken

militært trommesignal; trommende eller klaprende lyd

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM K 341, s. 2