Lieutnant Ring, Lieutnanten

Blir Fru Heibergs elsker etter Brandt/Nansen. Litterær figur antakelig basert på Ludvig Bergh, som Milly Thaulow senere ble gift med. Kan være samme figur som Leutnant Lund.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 507, s. 1
MM N 507, s. 2
MM N 517, s. 1
MM N 517, s. 2
MM N 517, s. 2