"Kd973D85

Journalnummer, Det kongelige Kirke- og Undervisningsdepartement. Kontor D behandlet søknadene om statsstipendier for vitenskapsmenn, kunstnere og forfattere i perioden 1866-1897. I journalen til Skolekontoret D i Kirke- og undervisningsdepartementet, journalpost nr. 973, er det ført inn at «Maler Edvard Munch søger Schäffers legat». I journalen står det videre at søknaden var datert 13. april 1885 og hadde to bilag. Når det gjelder siste del av departementets journalpåskrift, må den leses som «D85», som står for Skolekontoret D og året 1885.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM K 1416, s. 1