Bøddelen

Tittel på roman av Pär Lagerkvist, dramatisert for første gang ved Den Nationale Scene i Bergen høsten 1934.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM K 351, s. 2