Kristian

Litterær figur antakelig basert på Christian Krohg.