Echantillon

lerretsprøve (sample)

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM K 1239, s. 1