Copaiva Balsam

middel brukt i oljemalerier på 1800- og første del av 1900-tallet.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM K 1239, s. 1
 

Les mer