Kunst der Gegenwart

Die Kunst der Gegenwart. Die sechs Bücher der Kunst. Band 6. Berlin-Babelsberg: Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion ohne Jahr [1922, Neuauflage 1926]. Stort bokverk om kunst av Paul Ferdinand Schmidt, tysk kunsthistoriker. Publisert i 1922.