ᛁᚴ

Disse to runene er ikke korrekt gjengitt av Munch. Her skal det egentlig stå: ᛭ᚦ

Kilde

  • «Norges innskrifter med de yngre runer». Utg. Norsk historisk kjeldeskrift-institutt. Oslo. 1941, s. 11