Runene som følger herfra og over i neste spalte kommer fra en annen inskripsjon i en annen kirke (Holm kirke). Munch har ikke gjengitt hele inskripsjonen her.

Kilde

  • «Norges innskrifter med de yngre runer». Utg. Norsk historisk kjeldeskrift-institutt. Oslo. 1941, ss. 28–31