ᚯᚢᚴ

Denne runerekken skal egentlig bare stå én gang, og ikke tre som Munch har gjort her.

Kilde

  • «Norges innskrifter med de yngre runer». Utg. Norsk historisk kjeldeskrift-institutt. Oslo. 1941, s. 29