Denne runen er egentlig en sammensatt rune (binderune) av T (ᛐ) og L (ᛚ). Den er her gjengitt som en T-langkvistrune.

Kilde

  • «Norges innskrifter med de yngre runer». Utg. Norsk historisk kjeldeskrift-institutt. Oslo. 1941, s. 35