ᚢᚿ

Disse to runene er ikke korrekt gjengitt av Munch. De skal egentlig stå sammen i én binderune.

Kilde

  • «Norges innskrifter med de yngre runer». Utg. Norsk historisk kjeldeskrift-institutt. Oslo. 1941, s. 35