Denne runen er ikke korrekt gjengitt av Munch. Her skal det egentlig stå en binderunde av ᛂ ('E') og ᚱ ('R').

Kilde

  • «Norges innskrifter med de yngre runer». Utg. Norsk historisk kjeldeskrift-institutt. Oslo. 1941, s. 35