Denne runen er egentlig en sammensatt rune (binderune) av U (ᚢ) og N (ᚿ). Dette lar seg ikke transkribere.

Kilde

  • «Norges innskrifter med de yngre runer». Utg. Norsk historisk kjeldeskrift-institutt. Oslo. 1941, s. 35