Denne runen er ikke korrekt gjengitt av Munch, men den er heller ikke helt tydelig i runeinskripsjonen. Hos Munch ser den mer ut som en u-rune (ᚢ), mens den skal forstås som en e-rune (ᛖ)

Kilde

  • «Norges indskrifter med de ældre runer». Utg. Kildeskriftfondet. Christiania. 1891, s. 346