ᛧᛧᛧ

Disse runene er ikke korrekt gjengitt av Munch. Her skal det egentlig stå: ᚲᛖ

Kilde

  • «Norges indskrifter med de ældre runer». Utg. Kildeskriftfondet. Christiania. 1891, s. 346