Fru Malling

Antakelig litterær figur.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 575, s. 1