Robert

Litterær figur, antakelig basert på Munchs bror Andreas.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 577, bl. 1v