Fr Moen

Antakelig litterær figur.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 591, s. 3
MM N 593, s. 2
MM N 595, s. 2