Kristoffersen

Antakelig litterær figur. Omtalt som «Literat Kristoffersen».

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 596, bl. 1v
MM N 596, bl. 1v