Magnus

Antakelig litterær figur.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 598, s. 1