Gabrielle

Litterær skikkelse i Enken av Thomas Krag.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 1851, s. 4