Frøken N

Antakelig litterær figur.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 98, s. 1
MM N 504, s. 4