Kaptain/Kaptein Pryds, Kapteinen/Kaptainen

Av og til kun omtalt som Kapteinen / Kaptainen. Ektemannen til Fru Heiberg. Litterær figur antakelig basert på Carl Thaulow, som var gift med Milly Thaulow. Antakelig er figuren identisk med Kaptain Heiberg.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM T 2761, bl. 34v
MM T 2761, bl. 34v
MM T 2761, bl. 35r
MM T 2761, bl. 35v